Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Thầy Dumbledore

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore - Fantasy (2022)

Mọi Thứ Mọi Nơi Mọi Lúc

Everything Everywhere All At Once (2022)

Tín Hiệu Diệt Vong

Project Gemini (2022)

The Immaculate Room

The Immaculate Room (2022)

Godzilla x Kong: Đế Chế Mới

Godzilla x Kong: The New Empire (2024)

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Chuyến Tàu Vô Tận

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train (2020)

Doraemon: Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới

Doraemon the Movie: Nobita's New Dinosaur (2020)

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Núi Nhện Nada

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Nada Spider Mountain (2020)

Quý Cô Mạng Nhện

Madame Web (2024)

Phong Thần Lôi Chấn Tử

League of Gods: Leizhenzi (2024)

Vua Săn Rồng

Dragon Hanting King (2024)

Code 8: Phần II

Code 8: Phần II (2024)

Alienoid 2: Đa Chiều Hỗn Chiến

Alienoid: Return to the Future (2024)

Tây Du Vấn Đạo

Journey to the West: Ask tao (2023)

Viễn Cổ Cự Thú: Thằn Lằn Sói

Ancient beast:Inostrancevia (2023)

Địa Cầu Lưu Lạc 2

The Wandering Earth II (2023)

Phá Vỡ Vòng Vây

Strike Back (2021)

Phong Thần Bảng: Đại Phá Vạn Tiên Trận

The First Myth Clash of Gods (2021)

Mặc Gia Cơ Quan Thuật

Mohist Mechanism (2021)

Mao Sơn

Maoshan (2021)

Linh Vực

The World of Fantasy (2021)

Truyền Thuyết Người Sói

The war of werewolf (2021)

Sao Hỏa Dị Biến

Mutation on Mars (2021)

Mộ Hoàng Bì Tử

The Tomb Of Weasel (2021)