Phong Thần Lôi Chấn Tử

League of Gods: Leizhenzi (2024)

Họa Giang Hồ: Bất Lương Soái

The Story of Yuan Tiangang (2024)

Sáu Mươi Phút

Sixty Minutes (2024)

Cửu Môn

The Mystic Nine (2021)

Thanh Long Yến Nguyệt Đao

Knights Of Valour (2021)

Mao Sơn

Maoshan (2021)

Hiệp Đạo Nhất Chi Mai

Thief Heroine (2021)

Diệp Vấn Tông Sư Thức Tỉnh

IP Man: The Awakening Master (2021)

Đại Hán Trương Khiên

The legend of Zhang Qian (2021)

Nữ Hoàng Võ Thuật 2

The Queen of KungFu 2 (2021)

Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ

Beauty Of Tang Men (2021)

Kiếm Âm Dương

The Vengeance (2021)

Cái Bang Truyền Thuyết

Other People’s Lives (2021)

Thần Mộ

The Warrior From Sky (2021)

Lăng Mộ Mạc Kim

Touching gold captain (2022)

Thiết quyền phục thù

Fistful of Vengeance (2022)

Trương Tam Phong

The Taichi Master (2022)

Lão Cửu Môn: Thanh Sơn Hải Đường

The Mystic Nine: Qing Shan Hai Tang (2022)

Phong Thần: Truyền Thuyết Nhân Ngư

Gods Of Honour: The Little Mermaid (2022)