NỘI DUNG PHIM

Trại Chủ Nại Hà Không Dễ Làm – Yes, I Am A Spy (2023): Người đứng đầu Ấn Diệu – Thẩm Dịch Phụng nhận lệnh đi tìm gián điệp để lấy lại bản danh sách mật. Ngoài ra, để bảo vệ các mật vụ còn hoạt động bên ngoài, danh sách bị đánh cắp phải được thu hồi.

Xem thêm hàng ngàn bộ phim đặc sắc nhất tại phimmoi plus3

Official trailer:
Từ khóa

Phim có thể bạn muốn xem :